Resurse materiale pentru clasele 0-XII
Scris de Administrator   

      

CLĂDIRE ȘCOALĂ

·  Corp liceu (fost): 16 spații. din care:

- 12 săli de clasă
- 3 laboratoare (biologie, fizică, chimie) trasnformate în săli de clasă

- 1 laborator de informatică

·  Corp A, școală: 13 spații, din care:

- 12 săli de clasă

- 1 sală se sport polifuncţională transformată în sală de clasă

·  Corp B, școală: 12 spații, din care:

- 12 săli de clasă

·  Corp C, școală: 4 spații, din care:

- 4 săli de clasă

Total: 44 săli de clasă

CLĂDIRE NOUĂ LICEU

·  Corp liceu: 9 spații. din care:

- 6 săli de clasă
- 2 laboratoare (fizică, chimie) trasnformate în săli de clasă
- 1 laborator de informatică

Total: 8 săli de clasă

 

 

Alte spații:

- 1 bibliotecă
-
2 cabinete de consiliere
-
1 cabinet logopedie
-
2 cabinete medicale


Baza materială

Liceul are o dotare materială de excepție, sălile de clasă sunt moderne, dotate cu material didactic corespunzător.
Mobilierul școlar este nou in majoritatea claselor (bănci individuale și duble).
Unitatea dispune de aparatură audio-video, cameră de filmat, radio-casetofoane, aparat de fotografiat, televizoare, videoproiectoare, table albe și interactive.
Sălile de clasă au fost dotate cu calculatoare, monitoare, camere web, stickuri wifi şi cablu de internet, boxe, coşuri cu capac şi pedală.

În sălile de clasă sunt montate camere audio-video pentru supravegherea elevilor la examenele naționale.

Baza materială pentru orele de educație fizică și sport contine: echipament sportiv, cal, capre, trambuline, spaliere, saltele, mingii, dar şi dotări mai moderne, cum ar fi: mese de tenis amenajate în curte şi mese de tenis mobile în interiorul şcolii.

În curtea liceului sunt amenajate cu instalaţie de nocturnă:

- un teren de fotbal;
- un teren de handball;
- un teren de baschet.
Instituția dispune și de o sală de sport modernă aflată în apropierea primăriei orașului Otopeni.

Resursele materiale de care beneficiază această unitate de învăţământ atestă eficienta organizare a liceului, structura sa modernă şi preocuparea permanentă pentru bună desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Au fost preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a liceului, folosindu-se în primul rând, fonduri provenite de la bugetul local.